Política de privacitat

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal vos informem que les dades de caràcter personal que faciliteu, necessàries per a la prestació dels servicis oferits en l’oficina virtual de l’Ajuntament de Benimuslem, queden enregistrades en diferents fitxers de titularitat de l’Ajuntament de Benimuslem, la finalitat dels quals és gestionar i enregistrar tota la informació sobre els serveis sol·licitats, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). La persona interessada pot exercir-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant dels òrgans responsables en l’adreça següent: Servici d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Benimuslem, carrer de Colom, 6. L'Ajuntament de Benimuslem s'obliga a utilitzar les dades de caràcter personal enregistrades exclusivament per a les finalitats declarades dels fitxers i garantix l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per a vetlar-ne de la confidencialitat.