Altres administracions

Cliqueu en l'enllaç de l'administració a la qual voleu accedir:

Pagament de tributs de la Diputació de València
 

Servici PROP de la Generalitat Valenciana
 

Seu electrònica del Cadastre
Comprovació de certificats cadastrals, cartografia i dades cadastrals entre altres servicis.

Administració General de l'Estat
Informació i accés a servicis de l'Administració General de l'Estat.

Agència Tributària
És l'organisme públic encarregat de gestionar el sistema tributari estatal.

Tresoreria General de la Seguretat Social
Gestió, pagaments, drets, obligacions i servicis de la Seguretat Social.

La meua empresa en tràmits
Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.